“Và cứ mỗi tiết hoa vàng lại trở về, người ta nhớ Hà Nội là phải nhớ đến cốm – mà không phải chỉ nhớ cốm, nhưng nhớ biết bao chuyện ấm lòng xung quanh mẹt cốm, bao nhiêu tình cảm xưa cũ hiu hiu buồn, nhưng thắm thiết xiết bao.” – Vũ Bằng

Cốm làng Vòng Tâm Tâm.

Cốm không chỉ đơn thuần là một món ăn ngon, một món ăn vui miệng nữa, mà chứa trong đó cả không khí Hà Nội, cả mùa thu Hà Nội mà không phải nơi nào cũng có được. Đó cũng chính là thứ cảm xúc mà bất cứ người con Hà Nội nào đi xa cũng nhớ về.